PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

Descripció

Títol nàutic per aquells/es que vulguin governar una embarcació a motor fins a 8 metres d’eslora i/o qualsevol tipus de moto nàutica, amb una potència adequada a la embarcació sense limitacions, en navegació diürna i nocturna fins a 5 milles de qualsevol lloc d’abric. Es pot afegir la opció de navegació a vela en aquestes embarcacions, fent les pràctiques de vela addicionals.

Per poder obtenir el títol PNB s'han de complir els següents requisits:

- Ser major d’edat o tenir 16 anys (amb autorització paterna)

- Fer-te un reconeixement mèdic en un CRC (Centre de Reconeixement de Conductors)

- Entregar una foto de carnet

 

Característiques

Durada:

- Part teòrica de 6 hores, fraccionat o intensiu (hi ha examen)

- 8 hores de Seguretat en la Navegació

- 2 hores de Radiocomunicacions (8h en el cas de voler tenir motor i vela)

- 16 hores de Navegació a Vela (per tenir la titulació a motor i a vela)

El servei inclou:

- Examen teòric (taxes i gestió)

- Material d’escola (llibre del curs + CD d’exercicis)

- Classes teòriques

- Pràctiques (2h radio + 8h Seguretat en Navegació)

- Tramitació títol

- IVA

Consulteu properes dates

Mínim participants: 5 alumnes

Preu: Des de 327 €